Home |  Káva, svůdce významných osobností tohoto světa

Káva, svůdce významných osobností tohoto světa

 

Úvod

Historické postavy světa (politici, spisovatelé, umělci) pily, oceňovaly a chválily kávu.Počátkyobjevu kávyse podílí na romantické historii kávy; zdravotních účincích i škodlivosti kávy, která se za Ludvíka XV. stala nápojem lásky. Na její energetizující a stimulující účinek na intelektuální funkce se poukazovalo v XIX. století; zatímco v XX. století se spotřeba kávy zpopuralizovala tím, že přišla o svůj elitářský charakter.

 

Romantické legendy

Stopy kávy lze najít v Knize králů v Bibli (pražená kávová zrnka daroval David Abigaïl, ženě Nabala, na znamení smíření po konfliktech mezi Nabalovými a Davidovými kmeny), první „oficiální“ legenda však sahá do VII. století a pochází z ústní tradice z Koránu. Anděl Gabriel přinesl Mohamedovi na pokraji smrti černý lektvar poslaný Alláhem. Prorok, povzbuzen nápojem, shodil ze sedla 40 jezdců a poctil 40 žen ze svého harému!

 

 

 

 

 

 

 

Nápoj lásky

Po vládě čokolády za krále Slunce proniká káva do společenského života ve Versailles na dvůr Ludvíka XV., kde fascinuje a léčí neduhy, je však považována i za ďáblův nástroj a z lékařského hlediska je diskreditována. Káva se stává velmi oblíbeným nápojem a v této době velké lehkomyslnosti je také považována za sexuální stimulant. Král Ludvík XV. velmi oceňoval kávu, kterou pil ve společnosti dam, zejména markýzy de Pompadour. Jeho další oblíbenkyně, hraběnka du Barry, s králem také sdílela tuto vášeň a nechala se namalovat v přestrojení za „sultánku popíjející kávu“.
Později Marie Antoinetta také popíjela kávu v porcelánovém servisu z Sèvres, kterému se říkalo Mlékárna v Rambouillet a tvořily ho velké šálky ve tvaru prsou.

 

 

 

 

 

 

Stimulant XIX. století

Teprve v XIX. století byly uznány stimulující a povzbuzující vlastnosti kávy díky několika známým milovníkům kávy. Balzac pil desítky šálků kávy ve dne, v noci, protože „káva zaháněla spánek a umožňovala udržovat déle duševní schopnosti“.

Napoleon kávu doporučoval a pil ji k tomu, aby zůstal během svých výprav déle vzhůru a bojoval proti únavě. Dokonce ji zbožňoval tak, že se na kávě stal téměř závislý: „káva mě oživuje, způsobuje mi pálení a bolest, ve které se však snoubí i potěšení. Raději budu tedy trpět než bych netrpěl“.

 

Nápoj pro všechny

Od minulého století už káva není nápojem pro vyvolené!

Káva, přístupná všem, se stala globálním nápojem napříč generacemi, který už není výsadou vyvolených. Káva, jejíž příprava se liší v závislosti na kultuře a chuti spotřebitelů, svádí svou magickou vůní, svými energizujícími účinky afascinujícím teplem.